Nazovite nas - 01 382 0058

Zemlje u svijetu obvezuju poduzeća i druge gospodarske jedinice sa sjedištem unutar njezinih granica na vođenje poslovnih knjiga i izvješćivanje, a tako je i u Hrvatskoj. Za svako novootvoreno poduzeće računovodstvo otvara poslovne knjige odmah prilikom osnivanja.

Usluge

Za poduzeća obavljamo sljedeće poslove:

 • glavna knjiga
 • knjiga URA i IRA
 • obračun PDV-a
 • analitika kupaca, dobavljača i inventara
 • blagajničko poslovanje
 • obračun plaća i honorara, izrada poreznih izvješća
 • obračun amortizacije
 • sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (završni račun)
 • izrada svih godišnjih obračuna (PD-a, PDV-a, HGK, TZ, SR i dr.)

 

Za obrte i slobodna zanimanja obavljamo sljedeće poslove:

 • knjigu primitaka i izdataka - KPI
 • popis dugotrajne imovine - DI
 • obračuni: TZ, HOK, SR
 • obračun plaća i honorara za zaposlenike, izrada poreznih izvješća
 • obračun PDV-a
 • izrada godišnjeg DOH obrasca za obrtnika

Za građane obavljamo sljedeće poslove:

 • izrada godišnje porezne prijave za građane DOH obrasca

 • Računovodstvene poslove obavljamo profesionalno u skladu s pravilima struke
 • Zajamčena tajnost Vaših podataka
 • Dolazimo po dokumente i rješavamo zaostatke
 • Naše znanje i iskustvo može utjecati na povećanje Vaše zarade
 • Umjesto Vas kontaktiramo s Poreznom upravom, FINA-om
 • Naše klijente redovito obavještavamo o svim zakonskim i drugim propisima RH
 • Početnicima posvećujemo posebnu pažnju